Vil du levere til Apple?

Apples beslutning om at placere et datacenter i Viborg Kommune er indtil videre danmarkshistoriens største udenlandske anlægsinvestering. Viborg Kommune arbejder intenst på at sikre, at så stor en andel af investeringen som muligt kommer lokale virksomheder til gode.

Invest in Denmark, Viborg Kommune og Apple har efter anmodning fra Apple aftalt, at der ikke udleveres kontaktoplysninger på personer i Apple – men at Viborg Kommune sørger for, at virksomhedernes interessetilkendegivelser bliver overbragt til de ansvarlige for datacentret i Viborg, der vil fordele dem til de relevante internt i Apple. Disse vil derefter kontakte de virksomheder, som skønnes relevante og drøfte det videre forløb.

Interessetilkendegivelsen kan ud over kontaktoplysninger mv. på skemaet også suppleres med en kort beskrivelse af, hvordan din virksomhed kan bidrage (gerne på engelsk).

For nogle brancher kan det måske være fornuftigt med et lokalt samarbejde – kontakt venligst VIBORGegnens Erhvervsråd, der gerne er behjælpelig hermed.

Benyt venligst formularen ”Interessetilkendegivelse Apple”.

Når du har indsendt formularen, sendes den til Viborg Kommunes Erhvervs- og Udviklingschef, Kristian Brøns Nielsen.

Sidst opdateret: 08.02.2017