Samarbejde med uddannelsesinstitutioner

Studerende kan være en god måde at afprøve ny viden og nye typer kompetencer i din virksomhed. Ved at tage studerende ind i praktik eller til løsning af et konkret projekt, får din virksomhed tilført den nyeste teoretiske viden. Samtidig hjælper du en studerende med at færdiggøre sin uddannelse. Set i et strategisk perspektiv får du også mulighed for at spotte eventuelt kommende medarbejdere.

På de fleste universitetsuddannelser er praktikopholdet lønnet, hvorimod det på de fleste andre uddannelser er ulønnet. Det forventes dog, at virksomheden dækker eventuelle omkostninger til transport, og at praktikanten deltager i fx frokostordning på virksomhedens regning.

Vores konsulenter kan vejlede dig om hvilken studerende, der opfylder din virksomheds behov bedst.

Vi arbejder målrettet med at udvide vores netværk til især universiteterne, men visse studerende er rigtig svære at få på grund af meget små årgange. For eksempel kan de specialiserede ingeniørstuderende være vanskelige at få i praktik.

Kontakt Ole for yderligere information om studerende.

Sidst opdateret: 02.10.2019