Turismefokuseret erhvervsservice

VisitViborg og VIBORGegnens Erhvervsråd tilbyder turisme- og oplevelsesvirksomheder fokuseret erhvervsservice.

Hvad er turismefokuseret erhvervsservice?
Virksomheder kan få hjælp og sparring til de udfordringer, ønsker og ideer, som kan være med til at udvikle virksomheden.

Det er individuelle forløb, hvor både erhvervs- og turistkonsulent inddrages. Der aftales et indledende besøg, hvor begge konsulenter deltager. Herefter vurderes, ud fra samtalen, hvilken vejledning der er behov for.

Hvem kan få support?
Erhvervsserviceforløbet er et gratis tilbud til alle virksomheder i Viborg Kommune.

Hvordan foregår det?
Virksomheden tager kontakt til VIBORGegnens Erhvervsråd eller VisitViborg og fortæller, hvad der er behov for sparring/ hjælp til. Herefter afholdes et indledende møde, hvor udviklingsbehovet eller problemstillingen drøftes. Efter den første samtale vurderes behovet for et videre forløb i fællesskab mellem de tre parter.

Samtalen er fortrolig, og der videregives kun oplysninger som virksomheden ønsker, f.eks. til relevante rådgivere.

Hvem kan inddrages?
Virksomheden kan eventuelt blive sendt videre til vejledning hos f.eks. Væksthus Midtjylland, blive sat i forbindelse med eksterne rådgivere, etc.

Hvad er der af forberedelse?
Når virksomheden er i kontakt med VIBORGegnens Erhvervsråd og/eller VisitViborg, gives relevante informationer om den konkrete problemstilling, så de rette konsulenter kan inddrages.

Eventuel materiale/informationer sendes til den konsulent virksomheden først er i kontakt med.

Opfølgning
Erhvervskonsulenten eller turistkonsulenten følger op i overensstemmelse med den aftale der indgås og aftaler umiddelbart efter første møde et handlingsforløb.

Kontakt:

VisitViborg, Charlotte Kastbjerg,
tlf. 8787 8890, chka@visitviborg.dk

Sidst opdateret: 20.03.2019