17.03: Viborg Kommune: Vedligeholdelsesopgaver og anlægsprojekter

Viborg Kommune ønsker at understøtte erhvervslivet på bygge- og anlægsområdet i den udstrækning, at det ikke øger smitterisikoen for kommunens ansatte eller private medarbejdere.

Derfor vil vi fortsætte igangværende vedligeholdelsesopgaver og anlægsprojekter i kommunens bygninger og undersøge muligheder for evt. fremrykning af kommende planlagte opgaver. 

Der fastlægges følgende retningslinjer:

Decentral vedligehold
Decentral vedligehold er den del af vedligeholdelsesopgaven, der varetages af institutionerne selv. De arbejder, der er sat i gang (eller imidlertid udsat) , skal om muligt fortsætte. Det samme gælder de arbejder, der er planlagt.

Central vedligehold
Central vedligehold er den del af vedligeholdelsesopgaven, der varetages centralt i Teknik & Miljø (Ejendomme og Energi). Arbejder der er sat i gang og planlagte opgaver gennemføres. 

Anlægsprojekter
Projekterne fortsætter, der hvor der er givet bevilling til opgaverne. 

Mulighed for fremrykning
Alle bør overveje, om der er dele af de planlagte opgaver, som hensigtsmæssigt kan fremrykkes. Det kan eksempelvis være arbejder, der er tænkt udført i sommerferien mv.  

Fælles for ovenstående er, at udførelsen af opgaven ikke må medføre øget smitterisiko. Desuden er det nødvendigt for arbejdets udførelse, at håndværkere mv. kan få adgang til institutionerne. 

Det bemærkes, at ovenstående IKKE gælder for Social, Sundhed og Omsorgs område, hvor særlige forhold gør sig gældende.

Viborg Kommune, 17. marts 2020

Til print: Viborg Kommune: Håndtering af vedligeholdelsesopgaver og anlægsprojekter (pdf)

Sidst opdateret: 19.03.2020