17.03: Update

Danmark og verden er i en usikker situation med den fortsatte spredning af Coronavirus. Danmark er delvist nedlukket, og mange lande følger efter, eller foretager endnu mere vidtgående foranstaltninger.

Fokus er naturligvis på at undgå en sundhedsmæssig katastrofe med tab af mange menneskeliv, og derfor bakkes der også entydigt op fra alle partier og fra erhvervsorganisationer i Danmark.

Det kan ikke undgås at få en voldsom effekt på det danske erhvervsliv – med forskellig styrke - afhængig af hvilken branche, der er tale om. Det har fået regeringen – og igen med opbakning fra alle partier og erhvervslivet – til at gennemføre en række hjælpepakker, der skal afbøde nogle af de økonomiske konsekvenser for virksomheder og lønmodtagere. Det er svært at hjælpe alle med én pakke, og derfor er der i de seneste dage lanceret pakker, der retter sig mod forskellige brancher og målgrupper.

Du finder links til diverse hjælpepakker her på hjemmesiden, hvor vi løbende opdaterer med de nyeste initiativer og vores kommentarer til disse.

Kontakt os
Det kan være svært at overskue for den enkelte virksomhed, og derfor opfordrer vi jer til at kontakte os på telefon eller mail, hvis I har spørgsmål om betydningen eller mulighederne for jeres virksomhed. Du finder kontaktinformation på alle medarbejdere her , og du skal ikke tøve med at henvende dig.

Vi har tæt kontakt med både Viborg Kommune og med de landsdækkende erhvervsorganisationer, for dels at kunne bringe den nyeste viden ud til jer, dels for at levere konkrete forslag til tiltag, som henholdsvis regering og kommune bør overveje. Det kan være i form af kontante hjælpepakker, som vi har set de seneste dage, men det kan også være forslag, der hjælpe med at holde gang i hjulene i størst muligt omfang, så driften holdes i gang i erhvervslivet.

Hvis du har konkrete idéer og forslag til flere initiativer, der kunne gavne din virksomhed og din branche, så send dem endelig til os, så vi kan bringe dem videre. Det kan også være gode idéer eller forslag til, hvordan man som virksomhed kan komme bedst muligt gennem krisen, f.eks. ved at udvikle nye services, sætte ekstra turbo på noget fjernundervisning, eller noget helt tredje.

Til jer der, lige som os, primært arbejder hjemmefra, henviser vi nogle gode råd og guidelines til hjemmearbejdspladser, som vi har fået fra vores IT leverandør for at holde IT-sikkerheden på det højst mulige niveau, når alle er forbundet hjemmefra. Denne krise skulle nødig åbne døren yderligere for IT-kriminalitet, så det er godt at være meget påpasselig.

Pas på jer selv derude – og brug os, hvis I er i tvivl om noget!

Sidst opdateret: 19.03.2020