13.03: Behov for yderligere erhvervsinitiativer i Corona-krisen

Der sker noget nyt hver dag i COVID 19 krisen, og der er mange gode initiativer i gang i form af de forskellige hjælpepakker, der indtil videre primært har haft til formål at forbedre virksomhedernes likviditet på den korte bane. Det sker i form af udskudte betalingsfrister for skat og afgifter, bedre lånemuligheder for bankerne og statsgarantier på lån til både små og store virksomheder.

Der er også tiltag på vej i visse kommuner, f.eks. har Københavns kommune et forslag til behandling i deres økonomiudvalg om at fremskynde betalinger til private leverandører. Igen er det en god måde at forbedre likviditet på, og måske også værd at overveje i alle andre kommuner til gavn for nogle af de lokale virksomheder. Denne likviditets-lettelse kan hjælpe en del af erhvervslivet.

Men for mange virksomheder handler det ikke kun om likviditet, men også om en omsætning og en drift, der falder med op mod 100% fra den ene dag til den anden.

Dette kan store og velpolstrede virksomheder godt klare sig igennem i en periode, men for mange nye og små virksomheder, så handler hver dag om overlevelse, og en mistet omsætning i en eller to uger vil være livskritisk for virksomheden.

Derfor vil vi opfordre regeringen til at kigge på muligheder for at tilføre kompensation/tilskud til at dække en del af virksomhedernes tab på den helt korte bane. Der arbejdes med kompensation for tabte indtægter i de virksomheder, der på grund af reglerne om max 1.000 deltagere til events, har mistet indtægter den sidste uges tid.

Regeringen bør kigge på muligheden for at lave nogle lignende muligheder mere generelt for at holde hånden under det erhvervsliv, der beskæftiger de fleste af de danske lønmodtagere, nemlig små- og mellemstore virksomheder. Og det haster med handling også på dette område, lige som regeringen resolut har grebet ind i forhold til den sundhedsmæssige risiko.

Regeringen har handlet stærkt og hurtigt de seneste dage, og der virker til at være vilje til at yde yderligere støtte til erhvervslivet, og det bliver der brug for.

Den enkelte borger kan dog også hjælpe de trængte virksomheder, f.eks. restauranter og butikker. I Seattle opfordres indbyggerne til at købe gavekort hos lokale butikker og restauranter, så disse virksomheder bevarer en vis omsætning i en periode, hvor folk ikke går ud og spiser og kun handler de mest nødvendige varer.

Sådan håndterer du coronavirus som arbejdsgiver
Dansk Industri afholder webinar i dag fredag den 13. marts kl. 14 om, hvordan du som arbejdsgiver kan blive klogere på, hvordan du skal forholde dig til coronavirusset.

Du kan finde link til webinaret og anden relevant information på denne side: Få hjælp til at håndtere coronavirus/COVID-19

 
Sidst opdateret: 19.03.2020