Generalforsamling 2019

VIBORGegnens Erhvervsråd har afholdt sin årlige generalforsamling torsdag d. 21. marts 2019 på Golf Salonen i Viborg.

Valg til repræsentantskab

Følgende nye kandidater blev opstillet og valgt til repræsentantskabet for perioden 2019 - 2021:

Kasper Kruse, Arsenalet

Michael Hjorth, Photocare Viborg


Som suppleanter til repræsentantskabet for perioden 2019 – 2020 blev valgt:

Søren Andersen, 3xAndersen

Mikkel Bay, BayAdvice

Ud af repræsentantskabet træder:

Niels Rahbek, Hydraflex

Se repræsentantskabet 

Læs formandens beretning

Tak til følgende repræsentantskabsmedlemmer, der har valgt ikke at genopstille eller blive genudpeget:

Mikkel Bay

Niels Rahbek

Karl Marchl