Sommerhilsen fra VIBORGegnens Erhvervsråd

Henrik Hansen2019 er det første år med en ny erhvervsfremme-lov, og det er ikke gået stille af. Der er tale om en lov, der centraliserer erhvervsfremme primært i staten og i de 6 nyetablerede Erhvervshuse, der består af en kraftig udvidelse af de tidligere væksthuse.

Ressourcer flyttes fra Regionerne til Staten, og fra de lokale erhvervsråd til de tværkommunale erhvervshuse. Alt andet lige vil det komme til at betyde mindre lokal erhvervsfremme, og en længere afstand for iværksættere og virksomheder, der har behov uvildig vejledning og sparring.

Loven indfases i løbet af 2019 og vil være i nogenlunde fuld funktion fra 2020.

Heldigvis er der fortsat masser af tilbud på Erhvervsrådets hylder til det lokale erhvervsliv, og vi vil også fortsat være et centralt bindeled til de muligheder, der ligger uden for vores eget regi. Det ligger os meget på sinde hele tiden at udvikle og forbedre vores service-pakke – ikke mindst for vores ca. 650 medlemsvirksomheder.

Men bare for lige at give et indtryk af, hvad der sker hos VIBORGegnens Erhvervsråd, så er her en lille oversigt over, hvad vi bl.a. har beskæftiget os med i det første halve år af 2019:

 1. Individuel vejledning og sparring af mere end 250 virksomheder, hvilket bl.a. har ført til:
  1. Mere end 50 samarbejder med andre virksomheder og/eller med lokale konsulenter
  2. 17 virksomheder er anvist videre til Erhvervshusets specialiserede tilbud og finansielle programmer
  3. Mere end 20 virksomheder er blevet hjulpet videre til lokale og nationale finansierings-ordninger til vækstfremmende initiativer

    

 2. Mere end 100 potentielle iværksættere har deltaget i opstartsmøder og 79 af dem har fået et individuelt vejlednings-forløb – og vi har etableret et helt nyt Start Up Viborg koncept, hvor vi har intensiveret samarbejdet med lokale rådgivere og mentorer til gavn for iværksættere i hele kommunen

   

 3. Mere end 400 deltagere har været med på vores 9 værktøjskurser med en meget høj tilfredshedsgrad

   

 4. Mere end 600 deltagere har været med på vores virksomhedsbesøg hos F&H og HOLMRIS B8, TRÆF aktiviteter inden for Byggeri, Eksport og Digitalisering samt Erhvervsklub-arrangementer og workshops

   

 5. Mere end 100 virksomheder er medlemmer af vores branche eller funktions-netværk, f.eks. Topledergruppen, Ledelsesforum, Salgsnetværk, Danish Automotive Group samt vores Online ERFA-grupper

   

 6. Intensiveret kommunikations-indsats – med Linkedin som omdrejningspunkt. Vores Linkedin side har nu mere end 1400 følgere, der kan bidrage med kommentarer og reaktioner på vores mange opslag

   

 7. Arbejde med tiltrækning og finansiering af nye uddannelser – hvor Erhvervsrådet er omdrejningspunkt for erhvervslivets engagement

   

 8. Samarbejde med eksisterende uddannelsesinstitutioner i Viborg Kommune – og udenfor – med hjælp til virksomheds-samarbejder, praktikpladser og studiejobs

   

 9. Drift af Foreningen Datacenter Industrien, som vi selv tog initiativ til at danne for 2,5 år siden. I dag har foreningen næsten 80 medlemmer fra hele Danmark og fra udlandet. Det er en branche i stor vækst, og det er godt at kunne sige, at den har rod i Viborg Kommune

 

Hvad glæder vi os så til i resten af 2019?

Efter sommerferien fortsætter vi det meget opsøgende arbejde over for virksomheder og iværksættere med alle vores gode tilbud. Der kommer flere værktøjskurser, virksomhedsbesøg, erhvervsklub-arrangementer, og så holder vi som sædvanligt Erhvervslivets store AWARD show den 21. november.

Men der er også nye tiltag undervejs:

 1. Etablering af et spændende partnerskab med andre organisationer og en række private virksomheder i kommunen om en fokuseret indsats omkring FN’s 17 Verdensmål – herunder at gøre det mere tydeligt for virksomheder og nye iværksættere, hvordan man kan arbejde med verdensmålene som en del af forretningsgrundlaget.

  Som Erhvervsråd har vi mulighed for – og dermed pligt til – at udnytte vores brede berøring med virksomheder, uddannelsesinstitutioner, organisationer og myndigheder til at slå et slag for Verdensmål nummer 17 – der fokuserer på Partnerskaber for Handling. Det kommer vi til at folde meget ud de kommende måneder og år, da vi ser det som en af de vigtigste pejlemærker i samfundet – og dermed også i erhvervslivet. Vi håber og tror på, at erhvervslivet i den grad vil spille med på denne dagsorden.

   

 2. Markedsføring af det lokale erhvervsliv får også ekstra fokus i efteråret, hvor vi både har et erhvervsindstik i JP den 24. september og en stor fælles Viborg-stand ved dette års hi-Messe den 1-3 oktober. Meld gerne tilbage til os, hvis I vil høre mere om mulighederne for at profilere jeres virksomhed i disse sammenhænge.

Samtidig vil vi gerne opfordre jer til at sende os idéer til gode historier, som vi kan dele via vores forskellige platforme, der efterhånden har en god rækkevidde. Det kan være historier fra jeres egen virksomhed, eller historier som I synes har mere generel karakter.

 

Jeg vil slutte vores sommerhilsen med en opfordring til jer alle om at bruge os. Erhvervsrådet er til for det lokale erhvervsliv, uanset om du er ved at starte en virksomhed op, eller du har drevet virksomhed i mange år og har lyst til at få ny inspiration eller friske øjne på din forretning.

Rigtig God Sommer til jer alle!

Henrik Hansen, Direktør - på vegne af hele teamet i VIBORG-egnens Erhvervsråd.

Sommerlandskab