Fusion mellem Center for Industri og VIBORGegnens Erhvervsråd

De to bestyrelser bag henholdsvis Center for Industri (CFI) og VIBORGegnens Erhvervsråd (VER) har på møder efter sommerferien besluttet at igangsætte en proces, der skal lede til en fusion af de to enheder.

De to bestyrelser ser gode muligheder for, at CFI og VER i en ny, fusioneret enhed både vil kunne styrke servicetilbuddet til de lokale virksomheder og iværksættere og samtidig skabe et større og stærkere økonomisk grundlag for lokal erhvervsudvikling.

CFI har sin styrke på det teknologiske og vidensmæssige område og hjælper i den sammenhæng virksomheder og iværksættere med innovationsprocesser, teknologi-implementering og researchopgaver.

VER er et af Danmarks største erhvervsråd med 650 medlemsvirksomheder og en bred pallette af services rettet mod det lokale erhvervsliv, bl.a. individuelle vejledningsforløb, kurser, netværk, finansiering, m.v.

De væsentligste fordele ved fusionen er bl.a.:

  • Ikke en fusion baseret på krise men derimod baseret på fælles styrker og muligheder
  • En langsigtet løsning der kan sikre et fortsat stærkt kompetencecenter til gavn for erhvervslivet
  • Kritisk masse af medarbejdere og kompetencer – med god faglig synergi
  • Stærke nationale relationer og netværk – bl.a. til universiteter, erhvervsorganisationer
  • Gode muligheder for forretningsudvikling – og dermed øget aktivitetsniveau for virksomheder og iværksættere
  • Bedre muligheder for at byde ind på projektaktiviteter – og dermed tiltrække flere nationale midler til det lokale erhvervsliv

Formand for VER, Viggo Hansen udtaler: ”på mange måder går det rigtig godt i Viborg kommunes erhvervsliv, og som erhvervsråd skal vi medvirke til, at den positive udvikling kan fortsætte. I en tid hvor mange indsatser på erhvervsfremme-området centraliseres og dermed flyttes længere væk fra virksomhederne, er der brug for en stærk, medlemsbaseret lokal aktør, der kan være med til at hjælpe virksomhederne med at finde de bedst mulige tilbud og samarbejdspartnere. Det kræver ressourcer og en bred vifte af kompetencer, og derfor er det fornuftigt at styrke det samlede team gennem fusionen af de to enheder.”

Martin Pedersen, Formand for CFI supplerer: ”vi skal hele tiden tænke nogle år frem og sikre, at vi kan matche virksomhedernes behov. Vores analyse viser, at VER og CFI har forskellige styrker, der når de forenes udgør en unik og stærk sparringspartner for det lokale erhvervsliv. Samtidig bliver den fusionerede enhed en endnu stærkere samarbejdspartner for Viborg Kommune, uddannelses-institutioner og andre der arbejder for at fremme vilkårene for at drive virksomhed og søge en karriere i Viborg kommune.”

Det er planen, at fusionen skal være gældende fra 1. januar 2020.

Baggrund - VIBORGegnens Erhvervsråd   
VIBORGegnens Erhvervsråd (VER) med ca. 650 medlemsvirksomheder har de seneste år været inde i en meget positiv udvikling, hvor der er skabt gode resultater både i Erhvervsrådet som virksomhed men i høj grad også resultater i forhold til den erhvervsmæssige udvikling i Viborg Kommune.

Det er lykkedes at skabe et unikt fællesskab på tværs af erhvervsliv, uddannelser og kommune, og dette fællesskab har skabt grobund for nye store investeringer i Viborg området både udefra og fra de lokale virksomheder.

VER har været en vigtig katalysator i tiltrækning af nye uddannelser, nye virksomheder og etablering af nyt stort, lokalt baseret investeringsselskab – Investor Hub Viborg. Centrale uddannelser som Software ingeniør og en snarlig Maskinmester-uddannelse realiseres kun, fordi VER er lykkedes med at skabe en stærk økonomisk opbakning fra det lokale erhvervsliv.

Samtidig har VER de seneste år udviklet service-tilbuddet til de lokale virksomheder og iværksættere med skræddersyede kurser, netværk og forskellige former for mentor-ordninger, der giver erhvervslivet et større udbytte af samarbejdet med VER.

VER er også hjemsted for Datacenter Industrien med ca. 80 danske og internationale medlemsvirksomheder, ligesom organisationen er sekretariat for Hærvejskomiteen, der arbejder med at fremme udviklingen af den jyske transportkorridor.

VER beskæftiger 11 medarbejdere.

Baggrund - Center for Industri
Center for Industri (CFI) blev etableret i 2014 på initiativ af VER, Mercantec og lokale virksomheder og med stor økonomisk opbakning fra Viborg Kommune. Efter en vanskelig start er CFI de seneste par år kommet ind i en god udvikling. Omsætning og aktiviteter er steget markant, bl.a. i form af et stigende antal iværksættere i CFI’s inkubationsmiljø og en portefølje af projekter og kundeopgaver i vækst.

CFI’s fokus er bl.a. at hjælpe industrivirksomheder med at følge den teknologiske udvikling, herunder at implementere de nye teknologier og metoder i deres virksomheder. Desuden driver CFI forskellige netværk for industrien, bl.a. et meget succesfuldt 3D Print netværk. CFI er også hjemsted for initiativet Test og Udviklingscenter for Velfærdsteknologi (TUCV), der er et udviklingsprojekt i samarbejde mellem Viborg Kommune og Hospitalsenhed Midt.

CFI har stor succes med at tiltrække nationale midler til lokale virksomheder, ligesom der også samarbejdes med – og leveres ydelser til – store aktører som Vindmølleindustrien og Messecenter Herning.

CFI beskæftiger 5 medarbejdere.

Læs mere på www.centerforindustri.dk 

For mere information kontakt:
Viggo Hansen, Formand, VIBORGegnens Erhvervsråd tlf: 29681384
Martin Pedersen, Formand, Center for Industri, tlf: 40686161