VIBORGegnens Erhvervsråd sætter fokus på socalt ansvar

Prisen for Social Ansvarlighed

Ved Award Show 2017 d. 28. november, vil der blive uddelt en ny pris. Prisen for Social Ansvarlighed, som gives til den virksomhed, der gennem sit sociale engagement er med til at sikre et godt arbejdsmiljø for sine medarbejdere, er inkluderende i forhold til borgere på kanten af arbejdsmarked og gør en indsats for at kompetenceudvikle sine medarbejdere.

 

Det er muligt at læse mere om kriterierne og indstille virksomheder på awardshow2017.viborg.dk.

 

Mind Your Own Business

Et andet socialt tiltag, VIBORGegnens Erhvervsråd involverer sig i, er Mind Your Own Business.

 

I september indledte Boligselskabernes Fællessekretariat et nyt samarbejde med den landsdækkende organisation Mind Your Own Business.

 

Mind Your Own Business driver et udviklingsprogram målrettet drenge i alderen 13-17 år. Formålet med programmet er at lære drengene om iværksætteri og herigennem styrke deres faglige kompetencer, sociale relationer samt deres tilknytning til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet.

 

Med iværksætteri som omdrejningspunkt samler programmet det sociale potentiale i erhvervslivet og civilsamfundet i en fælles indsats, der munder ud i at drengene, efter et intensivt forløb på otte måneder, kan præsentere deres virksomhed på en stor Business Award, som finder sted i maj hos The Boston Consulting Group i København.

 

12 drenge fra Houlkær, Ellekonebakken og Vestervang i Viborg deltager i programmet og er allerede i fuld gang med at udvikle deres ideer til en virksomhed med kyndig hjælp fra ansatte fra Mind Your Own Buisness sekretariatet samt medarbejdere fra Boligsekretariaternes Fællessekretariat.

 

Fremover vil en række frivillige mentorer fra erhvervslivet i Viborg, eller som de kaldes i programmet ”venturepiloter”, understøtte udviklingen af drengenes ide.

 

Til oktober går arbejdet for alvor i gang. Her vil drengene ugentligt mødes med deres venturepiloter for at udvikle mikrovirksomheden. Hvis du har lyst til at høre mere om rollen som venturepilot og muligheden for at blive tilknyttet programmet kontakt da Ian Norman – iano@ver.dk – tlf. 8725 5151.