Godt år for VIBORGegnens Erhvervsråd

Der var mange positive elementer i formandens beretning ved den årlige generalforsamling i VIBORGegnens Erhvervsråd, og endnu flere positive ting i erhvervsdirektørens spændende nutids- og fremtidsfortælling

VIBORGegnens Erhvervsråd er tilbage på sporet kunne formand Viggo Hansen fortæller i sin beretning ved den årlige generalforsamling, der fandt sted den 23. marts 2017 på Golf Salonen i Viborg.

De seneste helt gode nyheder, er at en ingeniøruddannelse og virtual reality-virksomhed er på vej til Viborg.

DAT øger sine afgange fra Midtjyllands Lufthavn i Karup til 10 daglige afgange fra på mandag den 27. marts.

VIBORGegnens Erhvervsråd bliver sekretariat for nyt datacenternetværk i Danmark.

Af overskrifter kan næves:
  • VIBORGegnens Erhvervsråd gik Back-to-basic og har først og fremmest koncentreret sig om den basale erhvervsservice med vejledning af mere end 300 virksomheder og næsten 200 iværksættere.
  • Årsregnskab: VIBORGegnens Erhvervsråd kom ud af 2016 med et positivt resultat på godt 546.000 kr., og er dermed igen på ret kurs med økonomien.
  • VIBORGegnens Erhvervsråd har i 2017 fokus på tre temaer, der er centrale for virksomhedernes fremtidige konkurrence- og overlevelsesevne:
  • Digitalisering
  • Disruption og Strategier for Fremtiden
  • Salg og internationalisering
Valg til repræsentantskab
Følgende to nye kandidater blev opstillet og valgt til repræsentantskabet for perioden 2017 - 2019:

  • Sine Juul Praastrup, KPF Arkitekter
  • Claus Toksvig, Nørlum

Suppleant Knud Jensen, Metal Midt Nord indtræder i Repræsentantskabet i stedet for Lars Henriksen indtil udløb af valgperioden i 2018.

Henrik Larson, Center for Industri og Anders Sørensen, Wibotec blev valgt som hhv. 1. og 2. suppleant.

Det blev vedtaget, at foreningen hedder VIBORGegnens Erhvervsråd, og at foreningens binavn er Business Viborg.

Yderligere information fås ved henvendelse til erhvervsdirektør Henrik Hansen på tlf. 40134474 eller mail hhansen@ver.dk