Stillingsopslag: Datacenter Industrien

Chief Marketing Officer i Datacenter Industrien

Danmark er kommet på landkortet som et af de foretrukne lande at etablere datacentre i. Apple og Facebook er allerede i gang med at etablere såkaldte hyperscale datacentre i henholdsvis Viborg og Odense og flere er på vej. Dette åbner for nye og spændende muligheder for mange virksomheder, både danske og udenlandske, der ser et potentiale i at etablere sig i Danmark.

På den baggrund blev brancheforeningen Datacenter Industrien (DDI) etableret i starten af 2017, og foreningen har nu ca. 60 medlemsvirksomheder, bl.a. omfattende datacentre, byggevirksomheder, teknik leverandører, sikkerhedsfirmaer, uddannelses-institutioner, konsulentvirksomheder, kommuner og regioner. Se mere om foreningen og medlemmerne på www.datacenterindustrien.dk.

DDI søger nu en Chief Marketing Officer, der bliver omdrejningspunkt for mange af foreningens eksterne aktiviteter. Opgaven er at markedsføre Datacenter Industrien over for en bred vifte af potentielle medlemmer og interessenter fra den private og offentlige sektor, samt at servicere de nuværende medlemmer. Jobbet består af alsidige markedsføringsopgaver samt opbygning af relationer i industrien i Danmark og internationalt. Der er en høj grad af autonomi i rollen og den rette kandidat formår at sætte ting i gang og kan eksekvere på store og små opgaver.

Salg og markedsføringsaktiviteter omfatter:

 • Salg og markedsføring af medlemskab via b.la. LinkedIn, netværk/leads, virksomhedsbesøg og events

 • Sætte strategien for årets markedsføringsaktiviteter og planlægge disse

 • Udvikle ideer til nye indtægtskilder og samarbejdspartnere 

 • Vedligeholde informationer og opdatering af indhold og medlemsprofiler på hjemmeside

 • Udarbejde markedsføringsmaterialer på dansk og engelsk

 • Fastholde og udbygge tilstedeværelsen af DDI på de sociale media (Twitter og LinkedIn)

 • Udarbejde program for netværksmøders og advisory board møder

 • Udarbejde dagsordener til møder i formandskabet og i bestyrelsen, i samarbejde med direktøren og formandskabet

 • Varetage det praktiske omkring afholdelse af netværksarrangementer

Events

 • Samarbejde med eventudbydere om mediepartnerskaber og eksekverer på disse

 • Deltage i events i Danmark, Norden og Europa

 • Kordinere messe deltagelse og materialer

 • Arrangere netværk og sociale indslag for medlemmer ved events

 • Arbejde på at skabe mere synlighed for Datacenter Industrien på og omkring events f.eks. i panel debatter og oplæg

Kendskab til datacenterindustrien er en fordel men ikke et ufravigeligt krav. Det vigtigste er, at du er vant til at have mange bolde i luften, har erfaring i relations-opbygning med danske og internationale virksomheder samt er en dygtig kommunikator både i skrift og tale (som minimum både på engelsk og dansk). Desuden skal du være skarp i anvendelse af sociale medier.

DDI har hjemsted i Viborg, men aktiviteterne foregår over hele landet og i udlandet, så der må påregnes en del rejsedage i løbet af året, både i DK og i udlandet.

Ansøgning med relevante bilag skal sendes til info@datacenterindustrien.dk senest den 18. maj. Ansættelses-tidspunkt forventes at være den 1. august 2018. Spørgsmål vedr. jobbet kan rettes til direktør Henrik Hansen på tlf: 4013 4474 eller mail: hh@datacenterindustrien.dk

Sidst opdateret: 25.05.2018