Erik Sønderby, Chefkonsulent

Efter i 30 år at have drevet egen grafisk virksomhed har Erik et nuanceret indblik i, hvad det kræver at drive virksomhed. Indsigten forstærkes yderligere af det store erhvervsmæssige netværk, som Erik har adgang til.

Udover løbende vejledning af etablerede virksomheder på områder som strategi og ledelse, har Erik iværksætteri som sit primære ansvarsområde.

Siden ankomsten hos VIBORGegnens Erhvervsråd tilbage i 2007 har Erik opbygget en uvurderlig viden, som bruges til at udfordre og trykprøve idéer og overvejelser, du som iværksætter måtte have.

Erik arbejder ud fra ”holde-i-hånd-princippet”. Tilgangen sikrer dig som iværksætter en vedholdende opmærksomhed fra VIBORGegnens Erhvervsråds side, hvilket samlet set kan aflæses i de resultater, som leveres af iværksættervirksomheder i Viborg Kommune.

Som supplement til sit primære ansvarsområde yder Erik også vejledning overfor detailhandlen og turistvirksomheder i et tæt samspil med henholdsvis Viborg Handelsråd og Visit Viborg.

Sidst opdateret: 25.06.2015