Det gør vi også

Styrkepositioner – VER bidrag:

Center for Industri
- Deltagelse i bestyrelse

Agro- og bioøkonomi
- Bestyrelse i Agro Business Innovation
- Deltagelse i Biocluster.dk på styregruppeniveau og operationelle arbejdsgrupper

Animation
- Ansvar for animations-strategiens erhvervsben
- Gennemførelse af Animation Works – forretningsudvikling for animationsvirksomheder
- Plads i bestyrelse for Arsenalet

Autoindustrien
- Videreudvikling af Danish Automotive Group – nu med 10 medlemmer – heraf 2 udefra

Afdækning af muligheder for IT/kreativ klynge

Deltagere i initiativ- og styregruppe ift. etablering af nyt Test- og udviklingscenter vedr. sundheds- og velfærdsteknologi i samarbejde med Hospitalsenhed Midt, Viborg Kommune, Center for Industri og VIBORGegnens Erhvervsråd.

Interessevaretagelse - Nationale/Regionale og subregionale fællesskaber:

- Business Region Aarhus – deltagelse i Erhvervschef-gruppen
- Dansk Erhvervsfremme – formandspost i foreningens bestyrelse
- Dansk Erhvervsfremme – Formand for Region Midtjylland
- Medlemskab af det Rådgivende organ for Væksthusene
- Hærvejskomiteen – Sekretariat og daglig ledelse
- Lobby arbejde omkring specielt infrastruktur-spørgsmål og analyse af erhvervsfremme-systemet
- Foretræde for Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets Transportudvalg

Investeringsfremme og internationale aktiviteter:

- Invest in Viborg – deltagelse i adm. Styregruppe samt i operationelle aktiviteter
- Apple leverandører – håndtering af interesse-tilkendegivelser
- Samarbejde med eksportråd og det midtjyske internationaliseringsinitiativ
- Virksomhedsbesøg i New York og Manchester
- Afdækning af muligheder for samarbejde med Rostock og vindmølle

Lokale indsatser:

Uddannelsesstrategi – herunder Praktikplads garanti og ungeindsats
- Ansvar for konceptudvikling og koordinering
 -Deltagelse i Kompetenceforsyning Midt
- Ansvar for at få unge under 30 fra offentlig forsørgelse til uddannelse eller beskæftigelse
- Involvering i rekruttering af mentorer til de unge
- Involvering i matchmaking mellem virksomheder og flygtninge

Øvrige organer med VER deltagelse
- Beskæftigelsespolitisk Forum
- Banebyrådet
- Viborg Integrationsråd
- Det Grønne Råd
- Viborg Produktionsskole
- TULU – såvel politisk som administrativ styregruppe
- Koordinationsgruppen (vedr. Teknik- og Miljø, Jobcenter, etc)
- Dialogforum
- Samarbejde på Tværs
- Brugerråd Karup Lufthavn og DAT

Sidst opdateret: 15.07.2017