Tidligere modtagere af Erhvervsrådets Årspris

2018: Adibus
2017: Mammen Mejerierne A/S
2016: F&H of Scandinavia
2015: Peter Larsen Kaffe A/S
2014: Scanflavour
2013: JP Group A/S
2012: Mita-Teknik A/S
2011: BE Installationer A/S
2010: BM Autoteknik
2009: Karup Kartoffelmelfabrik
2008: Hedeselskabet & Dalgasgroup
2007: Grundfos A/S
2006: Ivan Pedersen, Ultra Lak ApS
2005: Arminox/Midtjydsk Murbinderfabrik
2004: Bach Gruppen A/S
2003: Thorkil Dahl, Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll
2002: Agerkilde Elektro A/S
2001: Danmarks Jordbrugsforskning
2000: Viborg Gruppen
1999: System Fragt A/S
1998: Midtjydsk Reservedelslager A/S
1997: Arkitekt Peter Kjelgaard & arkitekt Thomas Pedersen
1996: Bruno Simonsen Vibocold A/S
1995: a/s Scanlace
1994: Brøndum A/S
1993: AC Hydraulics A/S
1992: Købmand Kaj Jensen
1991: Grosserer Kaj Bertelsen
1990: Murermester Alex Jensen og Murermester Leif Møller
1989: Nybo Jensen Konfektion
1988: Fhv. borgmester O.Th. Nielsen
1987: Købmand Mogens Rohrberg
1986: Plejer Valter Jensen
1985: Fabrikant Johannes Pedersen
1984: Vinter & Larsen – Dir. Per Fusager og Dir. Bent Agerup
1983: Viborg Slidbanefabrik
1982: Bogtrykker Per Nørhaven
1981: Fabrikant Anders Brøndum
1980: Fabrikant Pierre Wilstrup
1979: Fabrikant Poul Erik Bendixen
1978: Garnhandler Hans Henning Pedersen

Sidst opdateret: 30.11.2018