Topleder Gruppen Viborg

Formål

 • At skabe et fortroligt forum mellem ligesindede direktører/ejere for større virksomheder i Viborg området, hvor fælles udfordringer og svære beslutninger kan vendes
 • At bidrage til forretningsudvikling og udvikling af strategiske kompetencer
 • At blive inspireret af nye tendenser, politiske strømninger, erhvervsmæssige muligheder – og at omsætte dette til planer og handlinger i egen virksomhed

Målgruppe

 • Direktører/ejere af større, private virksomheder. Den nedsatte styregruppe kan desuden foreslå andre medlemmer, der menes at kunne bidrage positivt til netværkets udvikling.

Krav

 • Commitment om deltagelse og høj fremmøde-procent
 • Engagement og deltagelse både i forhold til egne og andres problemstillinger
 • 100% fortrolighed omkring temaer drøftet i netværket

Struktur

 • 20-30 medlemmer
 • Gruppen ledes af en styregruppe på minimum tre personer, der har ansvaret ét år ad gangen
 • VIBORGegnens Erhvervsråd er sekretariat for gruppen

Program

 • 4 aktuelle møder om året og mulighed for deltagelse i såvel indenrigs som udenrigs netværkstur
 • Udover ovenstående faste møder, kan de enkelte medlemmer invitere gruppen til ad hoc arrangementer på deres virksomhed for at drøfte en konkret problemstilling i virksomheden. Her er der ikke mødepligt

Pris

 • Medlemskab koster kr. 12.000 + moms pr. år
 • Der tilbydes deltagelse i udlandsrejse til særlig netværks-pris – turen i 2017 går til Helsinki, Finland den 13-15 september og arrangeres i samarbejde med den danske ambassade
 • Desuden er der mulighed for gratis deltagelse i indenlandsk netværkstur – i 2017 er denne planlagt til den 30. maj i Aarhus, hvor vi besøger Teknologisk Institut og Alexandra Instituttet

PROGRAM 2017

Læs og udskriv faktaark og program for 2017

Sidst opdateret: 07.01.2017