Topleder Gruppen Viborg

Formål

At skabe et fortroligt forum mellem ligesindede direktører/ejere for større virksomheder i region Viborg Kommune, hvor fælles udfordringer og svære beslutninger kan vendes.

At bidrage til forretningsudvikling og udvikling af strategiske kompetencer.

At blive inspireret af nye tendenser, politiske strømninger, erhvervsmæssige muligheder – og at omsætte dette til planer og handlinger i egen virksomhed.

Målgruppe

Direktører/ejere af større, private virksomheder med strategisk ansvar, der kan bidrage positivt til netværkets udvikling.

Virksomheden eller deltageren skal have adresse i Viborg Kommune.

Det forventer vi af medlemmer i Topleder Gruppen

Commitment og høj fremmødefrekvens. Engagement og deltagelse både i forhold til egne og andres problemstillinger. 100% fortrolighed omkring temaer drøftet i netværket.

Struktur

20-30 medlemmer.

Gruppen ledes af erhvervskonsulent Merethe Wrang, VIBORGegnens Erhvervsråd, der sparrer med gruppens medlemmer omkring temaer og aktiviteter samt står for koordinering af møder.

Program

Tre netværksmøder om året, der typisk afholdes hos medlemsvirksomhederne, gerne kombineret med en rundvisning. Mødeindkaldelse med agenda fremsendes til medlemmerne.

Herudover kan de enkelte medlemmer invitere gruppen til ad hoc arrangementer på deres virksomhed for at drøfte en konkret problemstilling i virksomheden.

Medlemmer af Topleder Gruppen inviteres til VIP-møder med politikere og beslutningstagere efterhånden som mulighederne opstår.

Indenrigs netværkstur til København, d. 17. maj 2018. Tilmelding og program her.

Udenrigs netværkstur til London, d. 6.-7. september, arrangeres i samarbejde med den danske ambassade. Tilmelding og program her.

Pris
kr. 9.800 pr. år inkl. netværksmøder og indenrigs netværkstur, ekskl. moms.

Interesseret i at blive medlem?

Nye medlemsprofiler kan anmode om optagelse eller blive opfordret af et bestående medlem til at melde sig ind. For flere oplysninger kontakt gerne Merethe Wrang.

Sidst opdateret: 09.02.2018