Netværket Ledelses Forum

Profil
Ledelses Forum, under VIBORGegnens Erhvervsråd, er et netværk af ca. 35 erhvervsprofiler, der varetager en ledelsesrolle. Netværket går på tværs af brancher, virksomhedsstørrelser og geografi i Viborg Kommune.

Ledelses Forum har fokus på at bygge og vedholde relationer mellem erhvervslivets ledere. Dette gør vi bl.a. ved at skabe rum for dialog, sparring og debat i mindre grupper samt via sociale arrangementer og tiltag, der styrker kendskabet til de øvrige medlemmer.

Ledelses Forum sætter faglighed, kompetenceudvikling og samarbejde højt. I netværket deler vi erfaring og indhenter ekstern viden og inspiration fra kompetente indlægsholdere, der introducerer konkrete, ledelsesværktøjer og -metoder til brug i egen virksomhed eller bestyrelse.

Den røde tråd i netværket er ledelse. Ledelses Forum er ikke et salgsnetværk.

Målgruppe
Erhvervsledere, virksomhedsejere, direktører, funktionsledere, afdelingschefer o.l. samt bestyrelsesmedlemmer, der bor eller arbejder indenfor Viborg Kommunes grænser.

Netværksmøder, morgenmøder og det uformelle
Ledelses Forum mødes til tre større netværksmøder i løbet af året. Deltagerne sidder ved gruppeborde af 5-6 mand. Agenda og deltagerliste tilgår inden mødet. Møderne afholdes typisk hos medlemsvirksomhederne eller hos VIBORGegnens Erhvervsråd.

Udbyttet af netværket er betinget af gode og fortrolige relationer mellem medlemmerne. Derfor arrangerer vi også ad hoc morgenmøder, virksomhedsbesøg, erhvervs- og netværksdelegationer og uformelle events, der gør det muligt for nye medlemmer at komme hurtigt ind i netværket.

Erhvervs- og netværksdelegation – indenrigs
Sammen med Topleder Gruppen inviteres medlemmerne af Ledelses Forum med på en én-dags indenrigs erhvervs- og netværksdelegation, hvor vi besøger erhvervsprofiler, virksomheder og organisationer, der har gjort det særlig godt.

Ledelses Forums Advisory Board
Der er nedsat et Advisory Board, bestående af tre af Ledelses Forums medlemmer, der fungerer som sparringspartner og er med til at udvikle netværket. Advisory Boardet består af:

  • Afdelingsdirektør Arne Kjølhede, Salling Bank
  • Økonomidirektør Louise Bondgaard Godsk, Himmerlandskød
  • Fabrikschef Michael Pedersen, Hilding Anders

Program 2019

  • 28 februar Netværksmøde
  • 8 maj Erhvervs- og netværksdelegation – indenrigs
  • 13 juni  Netværksmøde og sommerafslutning
  • 7 november Netværksmøde
  • Ad hoc morgenmøder og virksomhedsbesøg.

Agendaer og flere arrangementer i form af morgenmøder, virksomhedsbesøg mv. annonceres løbende, direkte til medlemmerne af Ledelses Forum og på VIBORGegnens Erhvervsråds arrangementskalender, der findes her: https://erhverv.viborg.dk/Om-os/Arrangementer

Pris for medlemskab af Ledelses Forum
6.800 kr./person ekskl. moms og inkl. indenrigs erhvervs- og netværksdelegation samt sommerafslutning.

Sidst opdateret: 20.12.2018