Funktions-Netværk

- Mulighed for at møde kolleger med samme ansvarsområde

Alle medlemmer af VIBORGegnens Erhvervsråd har fra starten af 2018 en helt ny og attraktiv mulighed for deres medarbejdere. I mange mindre virksomheder sidder en del medarbejdere alene med deres ansvarsområde.

Det kan være inden for Indkøb, Salg, Produktudvikling, Økonomi, etc.

Fra Erhvervsrådets side vil vi gerne hjælpe disse medarbejdere med at etablere stærke, faglige netværk, hvor de kan få idéer og inspiration til at forbedre deres daglige arbejde – til gavn for dem selv og for deres virksomhed. Hver netværksgruppe får 8-12 deltagere.

Alle møder i Funktions-Netværk drives af en konsulent fra Erhvervsrådet, der sørger for mødeindkaldelse, mødeledelse samt løbende opfølgning over for de enkelte medlemmer.

Til hvert møde har det medlem, der er vært, forberedt en indledende præsentation, som efterfølgende drøftes med kollegerne i netværket.

Hver gruppe mødes ca. hver anden måned til et møde af ca. 2 timers varighed, og hvert møde afsluttes med, at man bliver enige om, hvilket tema der skal på dagsordenen næste gang og hvor netværket skal mødes. Møderne holdes på skift hos de deltagende virksomheder.

En typisk dagsorden vil være følgende

  • Kl. 8.00 Velkomst og præsentation af plan for mødet
  • Kl. 8.15 Dagens vært fortæller om sin hverdag – hvordan er dit arbejde organiseret, hvad er dit erfaringsgrundlag, hvilke udfordringer fylder mest p.t.?
  • Kl. 8.45 Åben drøftelse med udgangspunkt i værtens præsentation – inddragelse af egne erfaringer og synspunkter
  • Kl. 9.15 Dagens Tema – tager sit udgangspunkt i en artikel, en konkret case, ny lovgivning, etc. Dialogen styres af en konsulent fra Erhvervsrådet
  • Kl. 10.00 Tak for i dag – næste vært og næste tema aftales

Deltagelse i Funktions-Netværk er kun for medlemmer af Erhvervsrådet, og det er gratis at deltage.

Sidst opdateret: 27.11.2017