Det dynamiske Advisory Board

Nyt tilbud til alle medlemmer af VIBORGegnens Erhvervsråd

Som et helt nyt tiltag udbyder VIBORGegnensErhvervsråd fra starten af 2018 et helt nyt koncept – Det Dynamiske Advisory Board, hvor du får mulighed for at skabe nogle tillidsfulde relationer med 10-12 ejere/ledere fra andre virksomheder.

Vi sammensætter grupperne med udgangspunkt i dine interesser og ønsker, så deltagerne i de respektive grupper har nogle fælles behov og planer, som I kan drøfte og
udvikle på i et fortroligt rum med ligesindede kolleger.

Overordnede temaer kan f.eks. være Vækst, Digitalisering, Effektivisering, Salg, m.v. Men det er Jeres behov, der bestemmer hvilke grupper, der startes op.

Alle møder drives af en konsulent fra Erhvervsrådet, der sørger for mødeindkaldelse, mødeledelse samt løbende opfølgning over for de enkelte medlemmer.

Til hvert møde har to af deltagerne forberedt en lille ”pitch”, som de gerne vil drøfte med kollegerne i gruppen. Det betyder, at alle deltagere i løbet af året vil være i centrum minimum én gang.

Hver gruppe mødes ca. hver anden måned til et møde af ca. 3 timers varighed, og hvert møde afsluttes med, at man bliver enige om, hvilke medlemmer, der skal pitche næste gang. Møderne afholdes på skift hos de deltagende virksomheder.

En typisk dagsorden vil være følgende:

  • Kl. 7.30 Velkomst og præsentation af plan for dagen
  • Kl. 7.45 Første Pitch er fra dagens værtsvirksomhed – og der er afsat 30 minutter
  • Kl. 8.15 Drøftelse af første Pitch – idéer, forslag, udfordringer
  • Kl. 8.45 Anden Pitch – der er afsat 15 minutter
  • Kl. 9.00 Drøftelse af anden Pitch – idéer, forslag, udfordringer
  • Kl. 9.30 Åben drøftelse – ordet er frit – alle deltagere kan komme på banen med egne udfordringer, idéer og planer, som du kan få dine kollegers input på. Dialogen styres af en konsulent fra Erhvervsrådet.
  • Kl. 10.30 Tak for i dag – næste vært og pitches aftales.

Deltagelse i Dynamiske Advisory Boards er kun for medlemmer af Erhvervsrådet, og det er gratis at deltage.

Sidst opdateret: 27.11.2017